Tanszakaink, Tanáraink

Minden ami zene, tánc, azaz AMI

Billentyűs tanszak: Zongora, Orgona

A billentyűs tanszak célja a hangszeres (zongora, orgona) oktatás megalapozása, az adott évfolyam követelményeinek megfelelő hangszeres játék fejlesztése, hogy a növendék a zenei anyagot életkora, évfolyama és egyéni képességei, illetve készségei szintjének megfelelően kotta– és stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg.

Marczisákné Gödöllei Gyöngyi

tanszakvezető, zongora

Balaska Johanna Rebeka

zongora

Czuczu Irina

zongora, orgona

Darvassi Andrea Kamilla

zongora

Gábor-Nagy Nóra

zongora, korrepetíció

Nagase Kanako

zongora

Nánai Mária

zongora

Ötvös Gábor

zongora

Pintér Péter

zongora

Porzsolt Györgyné

zongora

Szirtné Zsemba Ágnes

zongora

Papp Szilvia

orgona

Erős Csaba

korrepetíció

Magala Ronnie

korrepetíció

Zentai Károly

korrepetíció

Vonós tanszak: Hegedű, Gordonka, Nagybőgő

A vonós tanszak célja a hangszeres (hegedű, gordonka, brácsa, bőgő) oktatás megalapozása, az adott évfolyam követelményeinek megfelelő hangszeres játék fejlesztése. A növendék a zenei anyagot életkora, évfolyama és egyéni képességei szerint, kifejezően szólaltassa meg.

Taligás Katalin

tanszakvezető, hegedű

Draskóczy Lídia Éva

hegedű

Kermjét Lotti

hegedű

Molnár Orsolya

hegedű

Nagy Ivett

hegedű

Pulfer Renáta

hegedű

Tóth Attila

hegedű

Turcsányi Zsófia

hegedű

Ambróziné Tolnai Judit

gordonka

Dikáczné Kanfi Gabriella

gordonka

Petz Antal

nagybőgő

Ütő tanszak

Az ütő tantárgy célja a hangszeres oktatás megalapozása, az adott évfolyam követelményeinek megfelelő hangszeres játék fejlesztése, a kamarazenélés megteremtése, a társas muzsikálás elősegítése, az egymáshoz való alkalmazkodásra és egymásra figyelésre szoktatás.

Madarászné Vajda Éva

tanszakvezető, ütő

Hlaszny Ádám

ütő

Stefán Tivadar

ütő

Akkordikus tanszak: Gitár

Az akkordikus tanszak gitár tantárgyának célja a hangszeres oktatás megalapozása, az adott évfolyam követelményeinek megfelelő hangszeres játék fejlesztése, hogy a növendék a zenei anyagot életkora, évfolyama és egyéni képessége, illetve készségei szintjének megfelelően kotta- és stílushően, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg.

Lekner Mária

tanszakvezetõ, gitár

Bándi Gergely

gitár

Gábor Erzsébet

gitár

Kiss László

gitár

Lipcseiné Háda Tímea

gitár

Molnár Tamás

gitár

Riskó Zsuzsanna

gitár

Schweigert Krisztián

gitár

Fafúvós tanszak: Furulya, Fuvola, Oboa, Klarinét, Szaxofon, Fagott


Zeneiskolánk fafúvós tanszakán furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, oboa és fagott hangszereken tanulhatnak a növendékek. A hangszeres játék fejlesztése és az általános zenei képességek elsajátításán túl a tanszak kiemelt célja a kamarazenélés megszerettetése, valamint a növendék- és amatőr zenekarok utánpótlásának nevelése.

Szõkéné Kormos Mária

tanszakvezető, fuvola

Dolfinné Viski Ágnes

fuvola

Ernyey-Balogh Júlia

fuvola

Munkácsi Ádám

fuvola

Szimicsevics Judit

fuvola

Várhegyi Fanni

fuvola

Gáspár László

furulya, oboa

Sutyák Judit

klarinét, szaxofon

Sáska Gábor

furulya, fagott

Rézfúvós tanszak: Trombita, Kürt, Harsona, Tuba

A rézfúvós tanszak célja a hangszeres (trombita, kürt, harsona, tuba) oktatás megalapozása, az adott évfolyam követelményeinek megfelelő hangszeres játék fejlesztése. Fontos számunkra, hogy a növendék a zenei anyagot életkora, évfolyama és egyéni képességeinek megfelelően kotta- és stílushűen, kifejezően szólaltassa meg.

Bohnert Zoltán

tanszakvezető, kürt

Kovács László

harsona

Payr Henrik

tuba, zenekar

Szászi Domonkos

tuba, zenekar

Schweigert Csaba

trombita

Citera, Magánének

A pengetős tanszak citera tantárgya célja a hangszeres oktatás megalapozása, az adott évfolyam követelményeinek megfelelő hangszeres játék fejlesztése, a nemzeti, népi hagyományok értékek átadása, az értékmegőrzés formáinak kialakítása, az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátításával a hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására való nevelés.

A vokális tanszak magánének tantárgya célja a technikai, zenei képzés mellett az énekhang kiépítése, képzése, a növendék hangi adottságainak és zenei képességeinek optimális kifejlesztése, segítségnyújtás az énekhang és a beszédhang karbantartására.

Széles András

citera

Matkócsik Éva

magánének

Scheer Lívia

magánének

Zeneismeret tanszak: Előképző, Szolfézs, Zeneirodalom, Összhangzattan

A zeneismeret tanszak célja a (szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet, zeneirodalom) zenei alapfogalmak, elméleti ismeretek tanítása a hangszeres és táncművészeti tanulmányok segítésére, a zenei műveltség fejlesztése, a zenei képességek sokoldalú fejlesztése.

Péterdiné Cserkuti Márta

tanszakvezető, zeneismeret

Dikáczné Kanfi Gabriella

zeneismeret

Dobos Dániel

zeneismeret

Hiller Edit

zeneismeret

Kissné Baranyai Éva

zeneismeret

Majnárné Kiss Veronika

zeneismeret

Papp Szilvia

zeneismeret

Radácsi Mónika

zeneismeret

Tánc ágazat: Balett-Modern tánc, Néptánc

Célunk a tánc, és műfajainak népszerűsítése, valamint a test formálásának, a test harmóniájának megteremtése. Az egészséges életmódra való nevelés, hogy a test és szellem egyensúlyban legyen. A táncot szerető és értő ember nevelése legalább olyan fontos, mint a tehetséges növendékek felkészítése és pályára irányítása.

Paál Krisztina

tanszakvezetõ, gimnasztika, kreatív gyermektánc, modern tánc

Földi Fruzsina

gimnasztika, balett

Kiss Tímea

balett

bemutatkozás

Lemesánszki Mónika

balett

Horváth Zsófia Katalin

néptánc

Szemán Barnabás

néptánc

Magala Ronnie

korrepetíció