Iskolánk története

Minden ami zene, tánc, azaz AMI

Az intézmény rövid története, helye és szerepe a kerület életében

A Fővárosi Tanács határozata alapján, amelyben a zeneiskolák centralizációjának megszüntetéséről rendelkeztek, 1968-ban Szatmári László vezetésével megalakult a XIX. kerületi Állami Zeneiskola, az intézmény jogelődje. A zeneiskola központja az akkori Petőfi utcai Általános Iskolában működött, a zeneoktatás a kerületi általános iskolákban zongora, fuvola, klarinét, gordonka, szolfézs szakokon zajlott, kezdetben 22 főállású tanár és 400 körüli növendék létszámmal.

A zeneiskola rövid időn belül meghatározó szerepet töltött be a kerület oktatási és művészeti életében, aminek elismeréseképpen önálló központi épületet kapott a Kisfaludy utca 56. szám alatt található családi házban. Az új székhelyen – egy kis hangversenyteremmel kiegészülve – öt tanteremben folyt az oktatás. Szatmári igazgató úr nyugdíjazása után Csaba Attiláné helyettes vette át az irányítást, akinek 6 éves vezetése alatt tovább épült, fejlődött az iskola. Az intézmény 1994-ben – az akkori demográfiai csökkenés eredményeképpen, mely a zeneoktatást nem érintette – az Ady Általános Iskola új épületszárnyának felső emeletét megkapta, így újabb öt tanteremmel bővült. Taligás Lajos igazgató úr 1999-ben került az intézmény élére és tizenöt évig vezette azt. Működése alatt újabb kollégákkal bővült a tanári kar és újabb szakokkal bővült az iskolai oktatás. Elképzelései között szerepelt egy tanár-diák szimfonikus zenekar létrehozása, ennek tükrében fogott a tanszakok fejlesztésébe. 2001-ben a zenei ágazat mellett feltűnt egy újabb ágazat, a tánc, amely a kerületi igények alapján – az addig csak szakköri keretek között működő táncoktatás – bekerült az intézmény oktatási rendszerébe. A feladatellátásnak megfelelően változott az iskola neve is és lett Kispesti Művészeti Iskola, majd Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Taligás igazgató úr vezetése alatt az intézmény tanári- és növendéklétszáma tovább nőtt, az oktatás minősége tovább fejlődött. Ezt fel- és elismerve az önkormányzat 2008-ban új, nagyobb helyet biztosított a kerületi művészetoktatás számára az Irányi Dániel utca 2. szám alatt található iskolaépületben, ahol 16 tanterem, kamaraterem, balett terem és egyéb kiszolgáló helyiségek lettek kialakítva. A kamarateremben felállított digitális templomi orgona révén átkerült az orgonaoktatás a kerületi Evangélikus templomból a központi épületbe. A balett teremben a táncoktatás mellett helyet kapott az iskolai szimfonikus, illetve fúvószenekar. 2014-ben a nyugdíjba vonult igazgató úr helyébe az addig intézményvezető-helyettesként dolgozó Lendvainé Szeberényi Annamária került az iskola élére, amelynek neve közben Kispesti Alapfokú Művészeti Iskolára változott. Az igazgatónő nyugdíjba vonulását követően egy évig Radnóti Katalin megbízott igazgatóként vezette az intézményt. 2018 szeptemberétől a jelenlegi intézményvezető Payr Henrik irányításával működik az iskola. Egy fenntartói átszervezésnek köszönhetően 2020-ban a művészeti iskola új helyre, a korábbi Budapesti Média Intézet, József Attila 74. szám alatt található épületébe költözött. Az iskolai közösség kezdeményezésére az intézmény felvette az alapító igazgató nevét, így 2020 szeptemberétől új épületben, új néven – Kispesti Szatmári László Alapfokú Művészeti Iskola – folyik tovább az oktatás az intézményben.

Küldetésnyilatkozat és az intézmény szerepe a kerület kulturális életében

Pedagógus közösségünk különösen fontosnak tartja a számítógépek, a videók és elektronikus berendezések monoton és elgépiesedett világában azt, hogy a XXI. század ifjúsága közelebbi kapcsolatba kerüljön a zene- és táncművészettel. Az alapfokú művészetoktatásban való részvétel alkalmat ad az érdeklődő, fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok gyakorlását és megszerzését, továbbá az önkifejezés, a közvetlen művészi tapasztalat eleven élményével ajándékozza meg őket. A felfedezés élménye, az alkotás öröme, olyan átélhető élmény, ami miatt különösen fontos a művészetoktatás. Hisszük és valljuk, hogy a nálunk tanuló gyerekek fegyelmezettebbek, – hiszen kimutathatóan jobb a koncentráció képességük. Egy-egy koncertre, táncelőadásra való felkészülés, az előadásokon való fellépés mindig egy-egy jó “helyzetgyakorlat”, megannyi tréning a mai életünkben oly jelentős szerepet játszó “biztos fellépés” megszerzésére – gondoljunk itt csak egy állás, vagy pályázat elnyerésére. Ebben különösen fontos szerepet játszik és szinte korlátlan lehetőségeket hordoz magában az, hogy intézményünkben az egyéni foglalkozások – egy tanár dolgozik egy növendékkel – dominálnak. Az esztétikai nevelésből fakadó morális hatás, valamint e tárgyak transzfer hatása komplex személyiségfejlesztést tesz lehetővé. A művészeti iskola oktatási tevékenységén túl feladatának tekinti a zenei és mozgásművészeti műveltség terjesztését. A zeneművészeti oktatás a hangszeres játék megalapozása, népszerűsítése, zenei pályára készülők felkészítése mellett szerves részese, közreműködője a kerület kulturális életének, bázisa a zenei eseményeknek. A táncágazat a táncoktatás mellett szintén számos kerületi eseményen, rendezvényen közreműködik, tánccsoportjaival népszerűsítve a mozgásművészeti kultúrát.

Eredmények, hagyományok

A Kispesti Szatmári László Alapfokú Művészeti Iskola több mint 50 éves működésének, szakmai színvonalának mércéje, hogy kerületi, budapesti és országos művészeti versenyeken rendre a legmagasabb helyezéseket érik el növendékeink. Az iskola zenei és táncos pályára készülő növendékeinek beiskolázása a középfokú művészetoktatási intézményekbe országosan is kiemelkedőnek mondható. A művészeti iskola növendékeinek és művésztanárainak szereplése hagyományosnak tekinthető a kerületi oktatási- és egyéb intézményeinek ünnepségein, a Kispesti Kulturális Napok rendezvényein.