Iskolánk története

Minden ami zene, tánc, azaz AMI

Az intézmény rövid története, helye és szerepe a kerület életében

A Kispesti Szatmári László Alapfokú Művészeti Iskola a főváros XIX. kerületében, Kispesten található. 1968-ban alakult, Kispesti Zeneiskola néven, amikor a Fővárosi Zeneiskola Szervezet megszűnt és a zeneoktatás a kerület hatáskörébe került. Az első tanévben szerény keretek között, de a kerület támogatásával 18 tanárral és mintegy 350 növendékkel 11 kihelyezett tagozaton megkezdődött az oktatás. Nagy előrelépést jelentett, amikor az iskola önálló épületet kapott a Kisfaludy utcában. Az intézmény első igazgatója Szatmári László volt, aki 25 éven át, 1968-94-ig eredményesen végezte munkáját és azóta is az iskola “tiszteletbeli örökös igazgatója”. Nyugdíjba vonulása után addigi helyettese, Csaba Attiláné 1994-től vezette tovább az iskolát. Igazgatói ciklusa lejárta után 1999-ben Taligás Lajosnak adta át az intézmény vezetését, de zongoratanárként továbbra is az intézményben dolgozott 2013-ig. 1999-2014-ig Taligás Lajos vezetése alatt újabb fejlesztések következtek. 2001 júniusában a Kispesti Önkormányzat döntése alapján a Kispesti Zeneiskola tevékenységét és feladatkörét bővítette. A Vass Lajos Általános Iskola és a Kispesti Munkásotthon szervezésében addig szakkörként működő táncoktatást “beemelte” a közoktatás rendszerébe, tánc ágazattal bővítve az oktatást. Ezáltal új intézmény, a Kispesti Művészeti Iskola jött létre. 2008. augusztus 1-től az iskola egy közel 2000 négyzetméteres önálló épületbe költözhetett, ahol jelenleg is folyik az oktatás.16 tanterem, kamaraterem, balett terem és minden szükséges kiszolgáló helyiség rendelkezésre áll. A kamaraterembe egy új digitális templomi orgona került elhelyezésre. A korábban hosszú éveken át intézményvezető helyettesként dolgozó Lendvainé Szeberényi Annamária 2014-től vette át az intézmény vezetését, őt követi jelenlegi intézményvezetőnk, Payr Henrik. Művészeti Iskolánk 2018-ban ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Tánc és zeneművészeti ágon, 22 tanszakon, 12 évfolyamon folyik az oktatás.

Küldetésnyilatkozat és az intézmény szerepe a kerület kulturális életében

Pedagógus közösségünk különösen fontosnak tartja a számítógépek, a videók és elektronikus berendezések monoton és elgépiesedett világában azt, hogy a XXI. század ifjúsága közelebbi kapcsolatba kerüljön a zene- és táncművészettel. Az alapfokú művészetoktatásban való részvétel alkalmat ad az érdeklődő, fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok gyakorlását és megszerzését, továbbá az önkifejezés, a közvetlen művészi tapasztalat eleven élményével ajándékozza meg őket. A felfedezés élménye, az alkotás öröme, olyan átélhető élmény, ami miatt különösen fontos a művészetoktatás.

Hisszük és valljuk, hogy a nálunk tanuló gyerekek fegyelmezettebbek, – hiszen kimutathatóan jobb a koncentráció képességük. Egy-egy koncertre, táncelőadásra való felkészülés, az előadásokon való fellépés mindig egy-egy jó “helyzetgyakorlat”, megannyi tréning a mai életünkben oly jelentős szerepet játszó “biztos fellépés” megszerzésére – gondoljunk itt csak egy állás, vagy pályázat elnyerésére. Ebben különösen fontos szerepet játszik és szinte korlátlan lehetőségeket hordoz magában az, hogy intézményünkben az egyéni foglalkozások – egy tanár dolgozik egy növendékkel – dominálnak. Az esztétikai nevelésből fakadó morális hatás, valamint e tárgyak transzfer hatása komplex személyiségfejlesztést tesz lehetővé. A művészeti iskola oktatási tevékenységén túl feladatának tekinti a zenei és mozgásművészeti műveltség terjesztését. A zeneművészeti oktatás a hangszeres játék megalapozása, népszerűsítése, zenei pályára készülők felkészítése mellett szerves részese, közreműködője a kerület kulturális életének, bázisa a zenei eseményeknek. A táncágazat a táncoktatás mellett szintén számos kerületi eseményen, rendezvényen közreműködik tánccsoportjaival népszerűsítve a mozgásművészeti kultúrát.

Eddigi eredmények, hagyományok

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola 50 éves működésének, szakmai színvonalának mércéje, hogy kerületi, budapesti és országos zenei versenyeken rendre a legmagasabb helyezéseket érik el növendékeink, igen gyakran aktív szereplői a Magyar Rádió és Televízió ifjúsági zenei műsorainak.

Az iskola zenei pályára készülő növendékeinek beiskolázása a középfokú zeneoktatási intézményekbe, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kivételes tehetségek képzőjébe országosan is kiemelkedőnek mondható. A művészeti iskola növendékeinek és művésztanárainak szereplése hagyományosnak tekinthető a kerületi oktatási- és egyéb intézményeinek ünnepségein, a Kispesti Kulturális Napok rendezvényein.