Beiratkozás, térítési díj, tandíj

Minden ami zene, tánc, azaz AMI

Felvételi meghallgatások

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola a 2020/2021. tanévre a felvételi meghallgatását 2020. augusztus 24-25-én 14-18 óra között tartja az intézmény főépületében (1193 Budapest Irányi Dániel utca 2.).

A felvételi meghallgatást megelőzően május 11-12-én 9, 10 és 11 órakor hangszerbemutató hangversenyek keretében az iskola lehetőséget nyújt az érdeklődő gyermekek számára a hangszerekkel való megismerkedésre. A hangversenyek helyszíne a kispesti Városháza díszterme.

Az intézményben folyó munka 12 évfolyamon zajlik, egyéni (2×30 perc) és csoportos (2x45perc) órák keretében.

Előképző osztályok: Ek1. Ek2. / Hek1. Hek2.

Alapfokú osztályok: 1-6.

Továbbképző osztályok: 7-10.

Térítési- és tandíj fizetés

Intézményünkben az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe.

A fenntartó Külső-Pesti Tankerületi Központ által a térítési-, illetve tandíj összege egy tanévre kerül megállapításra, befizetése félévenként a tanulmányi eredmény függvényében készpénzben történik, a 2011. évi CXC. törvény 16§, a 20/2012 (VIII.31.) 18§ (1-3) hatályos jogszabályok, valamint a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján a KLIK Térítési és Tandíjszámítási Szabályzatában meghatározottak szerint.

A térítési díjat félévente előre kell fizetni készpénzben az iskolatitkárnál. Az összeg átvételét az intézmény az iskolatitkár által kiállított 3 példányos készpénzfizetési számlával igazolja. Ennek első példányát átadja a szülőnek, ill. a tanulónak. A számla második példánya a Külső-Pesti Tankerületi Központ felé történő elszámolás alapját képezi, míg harmadik példánya az intézménynél marad.

Az I. félévi térítési díj befizetése a beiratkozás után, június hónap második felében az intézményvezető által meghatározott időpontban történik, a II. félévi térítési díj február első felében, a félévzáró értekezleten pontosított időpontban fizetendő.

Térítési- és tandíjak mértéke a 2020/2021. tanévben