Alapvető Jogok Biztosának felhívása a gyermekek oktatáshoz való jogának a pedagógus sztrájk alatti érvényesülése érdekében

Minden ami zene, tánc, azaz AMI