Alapítvány

Minden ami zene, tánc, azaz AMI

Tisztelettel és köszönettel vesszük, ha adományaikkal továbbra is segítik munkánkat. Támogatásaikat az alábbi számlaszámra várjuk:

11719001-20232634

Kispesti Művészetoktatásért Alapítvány

1195 Budapest, József Attila 74.

Tel.: +36 1 357-2874

Adószám: 19670003-1-43

Bankszámlaszám: 11719001-20232634

Támogasson minket
adója 1%-ával!

Szeretnénk megköszönni mindazok segítségét, akik adójuk 1%-ának felajánlásával segítették iskolánk alapítványának működését. A felajánlott összeget hangszerek javítására, táboroztatásra, zenei versenyek nevezési díjára és jutalmazásra fordítjuk.

Kérjük, hogy lehetőség szerint jövőre is támogassák adójuk 1%-ával alapítványunkat.

NAGYON KÖSZÖNJÜK!

Az alapítvány célja

Anyagi segítség nyújtása a kerületi művészeti iskola keretében történő nevelés fejlesztéséhez, oktatási segédeszközök beszerzéséhez, karbantartásához az arra érdemes növendékek segítése, jutalmazása.

Támogatást nyújt a helyi és országos továbbképzéseken részt vevő pedagógusok és növendékek költségeinek fedezéséhez, finanszírozza az országos versenyeken és szakmai találkozókon résztvevő növendékek és tanárok költségeit.

Támogat minden olyan kezdeményezést, amely hozzájárulhat a kispesti művészetoktatás fejlesztéséhez.

Az alapítvány közhasznú szervezetként müködik az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

1

nevelés és oktatás

2

képességfejlesztés

3

ismeretterjesztés

4

kulturális tevékenység

A kuratórium elnöke:

Csehiné Lublóváry Mónika

Tagjai:

– Ékes Gáborné
– Fórizs Gergely
– Gaudi-Nagy Ildikó
– Kiss Tímea
– Széles András
– Szőkéné Kormos Mária